Donatii

DONATIA,
conform Codului Civil, este un contract
“prin care o persoana, donator, transmite,
de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate
asupra unui bun catre o alta persoana, donatar,
care il accepta si nu implica existenta unor beneficii”.
Donatia este UN ACT GRATUIT, UNILATERAL,
iar beneficiarul unei donatii are obligatia
sa foloseasca bunurile exclusiv in scopul declarat.

In cazul actiunilor de donatie,
beneficiarul nu are obligatia de a mentiona
compania sau persoana care l-a sprijinit.

Asadar, prin donatie, una din parti transmite dreptul sau de proprietate
asupra unui bun celeilalte parti, micsorandu-si astfel patrimoniul sau.
Contractul astfel incheiat este irevocabil, trebuie incheiat in forma autentica,
iar partea care a facut donatia nu urmareste nici o contraprestatie.

Important de retinut:
sumele acordate ca donatii nu sunt cheltuieli deductibile fiscal.

Deductibile din impozitul pe profit sunt doar
cheltuielile de sponsorizare si mecenat.

(pagina in curs de actualizare)